Woningen Geldrop

Woningen Geldrop

Elk plandeel kent zijn eigen groengebied

Het stedenbouwkundig plan strekt zich uit vanaf het NS-station tot aan het St. Anna Ziekenhuis, behelst diverse groene sub-gebieden met monumentale bomen en wordt gefaseerd uitgevoerd. Een breed woonprogramma wordt ingezet voor de diverse woonbehoeftes. Behoud van de monumentale bomen en aanleg van een doorlopend groen lint, luchtigheid binnen het plan door stapelbouw en een architectuur die inspeelt op de fraaie omliggende bebouwing zijn de pijlers van het plan.  

Opdracht:
Seriematige woningbouw in fases
Opdrachtgever:
Houtagroep i.s.m. Haagdijk
Locatie:
Locatie sportveld / voormalige Mavo en kleuterschool, locatie De Prel, locatie Stationsstraat, Geldrop
Programma:
Seriematige woningbouw en appartementen
Werkzaamheden:
Stedenbouwkundig ontwerp / strategie
Bruto-oppervlak:
16.000 m²
Bijzonderheden:
Studieopdracht

Visualisatie